Velkommen til min hjemmeside.

Jeg er pensioneret Politikommissær fra Københavns Politi (2007) hvor jeg de sidste år var chef for Københavns Politis Bevillingssektion.

Jeg kan være behjælpelig med udfærdigelse af ansøgning om/fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og nattilladelse m.m. 
Ikke mindst, hvis du har problemer med bevillingsmyndighederne i forbindelse med driften af virksomheden.
Jeg kan tillige vejlede bevillingshavere, bestyrere, øvrigt personale og dørmænd vedr. ordensmæssig drift af restaurationsvirksomhed. Det være sig fra den lille bodega til det store diskotek.
Jeg har god kontakt til virksomhed, der bl.a. afholder kurser for  bevillingshavere, samt til vagtvirksomhed der har dørmænd og værditransport/værdihåndtering.

Jeg har også erfaring og viden omkring Lov om Vagtvirksomhed. ISO Certificering og Certificering vedr. værdihåndtering. 


Kontakt mig på tlf. 40 71 79 27 eller donsloth@webspeed.dk  
 


        
 

                                          Med venlig hilsen

                                   Poul-Erik Sloth Andersen